Увага! Дана сторінка може містити не актуальну інформацію. Перейти на оновлений сайт pspace.pe.hu

Публікації

Колективом наукових співробітників були підготовлені наступні публікації:
 1. Кальной Д.П., Совенко А.Ю. Полтавская история // Авиация и время. – 1996. – № 6. – С. 31; 1997. – №№ 1,2. – С. 39; 1997. – С. 34.
 2. Кальной Д.П. Основные проблемы деятельности Полтавского музея авиации и космонавтики // Материалы межреспубликанской конференции музеев космонавтики «Человек и космос». – Житомир, 1993. – С. 61.
 3. Пістоленко І.О. З плеяди першопрохідці космосу. В.М.Челомей (1914-1984) // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: Матеріали ювілейної наукової конференції „Краєзнавство Полтавщини”. – Полтава: Видання Полтавського краєзнавчого музею, Полтавського наукового товариства краєзнавців, 1991. – С. 65-68.
 4. Пістоленко І.О. Наше безцінне надбання, або полтавські обрії авіації та космонавтики // Пам’ятки науки і техніки в Україні: історія, проблеми, дослідження і збереження: Збірник наукових статей. – К.: Видання Київської міської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – 2002. – С. 141-142.
 5. Пістоленко І.О. Дослідження Полтавського музею авіації та космонавтики // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково – практичної конференції „Український технічний музей: історія, досвід, перспективи”. – К.: „ЕКМО”, 2002. – С. 26-28.
 6. Пістоленко І.О. Статті, присвячені Береговому Г.Т., Духову М.Л., Засядко О.Д., Кондратюку Ю.В., Котельникову Г.Є., Челомею В.М. // Альманах пошани й визнання Полтавщини: 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть. – Полтава: Артполіграфсервіс, 2003. – С. 18, 19, 72, 73, 78, 79, 102, 103, 106, 107, 194, 195.
 7. Пістоленко І.О. Челомей – вчений, конструктор, людина // Славетні імена Київського політехнічного інституту / ред. О.Г.Соколенко. – К.: ЕКМО. –2003. – С. 107-113.
 8. Пістоленко І.О. В.М.Челомей. Сторінки життя – сторінки діяльності: за київськими адресами // Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції Актуальні питання історії техніки” (23-24 листопада 2003 року). – К.: Поліграфічне підприємство „ЕКМО”, 2003. – С. 59-62.
 9. Пістоленко І.О. В.М.Челомей: штрихи до біографії // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць / за ред. Л.О.Гріффена. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2002. – Вип. 1. – С. 116-123.
 10. Пістоленко І.О. Авіабудівництво на Полтавщині ( на матеріалах ПМАК) // Матеріали 4-ї Всеукраїнської науково – практичної конференції „Український технічний музей: історія, досвід, перспективи”(12-13 травня 2005 р.). – К.: „ЕКМО”, 2005. – С. 147-150.
 11. Пістоленко І.О. Визначення внеску Кованька О.М. у розвиток аеронавтики за допомогою схеми пріоритетності // Матеріали 3-ї Всеукраїнської науково – практичної конференції „Український технічний музей: історія, досвід, перспективи”(20-21 травня 2004 р.). – К.: „ЕКМО”, 2004. – С. 74-76.
 12. Пістоленко І.О. Творець першого у світі авіаційного ранцевого парашута Г.Є.Котельников (маловідомі сторінки біографії) // Матеріали 3-ї Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання історії техніки”. – К.: Поліграфічне підприємство „ЕКМО”, 2004. – С. 22-24.
 13. Пістоленко І.О. О. Ю.В.Кондратюк (О.Г.Шаргей). Погляд з позицій етики // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячені пам’яті Ю.В.Кондратюка. – Полтава: Видання Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – 2004. – C. 32-36.
 14. Пістоленко І.О. Полтавський музей авіації та космонавтики: від концепції до створення. – Полтава: Видання Полтавського музею авіації та космонавтики, 2004. – 26 с.
 15. Кальний Д.П., Пістоленко І.О. Сторінки аерокосмічного літопису Полтавщини // Слов’янський збірник. – Полтава: Видання Слов’янського клубу м. Полтави, 2005. – С. 237-251.
 16. Пістоленко І.О. О.Д. Засядко. Воїн. Винахідник. Людина // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. / Редкол.: О.П. Реєнт, В.Й. Борисенко, В.М. Волковинський та ін. – К.: Національна Академія наук України, Інститут історії України. – 2006. Вип. ХІ. – С. 298-306.
 17. Пістоленко І.О. Полтавський музей авіації та космонавтики // Імена України і космосі: Науково-енциклопедичне видання / під ред. І.Б.Вавилової, В П.Плачинди. – Львів: Видавничий дім „НАУТІЛУС”, 2003; К.: Компанія „ВАІТЕ”, 2001; К.: Видавничий дім „Академперіодика”, 2003. – С. 114-116.
 18. Пістоленко І.О. Кованько О.М. Віхи біографії і внесок у розвиток аеронавтики // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. – К.: Політехніка, ЕКМО, 2004. – Вип. 5. – С.157-161.
 19. Пістоленко І.О. Винахідник Г.Є.Котельников. Коріння. Пошуки. Відкриття // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. – К.: Політехніка, ЕКМО, 2005. – Вип. 6. – С. 115-122.
 20. Пістоленко І.О. Діяльність О.М. Кованька, представників його повітроплавального парку та школи як вагомий внесок у становлення і розвиток аеронавтичної справи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2005 р. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Редкол. Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – С. 315-330.
 21. Пістоленко І.О. С.П.Корольов і Ю.О.Побєдоносцев. Траєкторія долі // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. – К.: Політехніка, ЕКМО, 2003. – Вип. 3. – С. 130-139.
 22. Пістоленко І.О. Комарницький М.А. та початок авіабудівництва на Полтавщині // Матеріали 4-ї Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання історії техніки”, 20-21 жовтня 2005 р. – К.: Поліграфічне підприємство „ЕКМО”, 2005. – С. 136-137.
 23. Пістоленко І.О. З історії військового повітроплавання та авіації (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Матеріали 10-ї конференції молодих істориків освіти, науки і техніки, 27 травня 2005 р. – К.: Видання Академії наук вищої школи України, 2005. – С. 118-124.
 24. Пістоленко І.О. Полтавський музей авіації та космонавтики: деякі аспекти створення і діяльності // Праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції „Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. – Часів яр-Київ, 2003. – С.59-61.
 25. Пістоленко І.О. Про деякі аспекти наукової діяльності братів Борисових та М.В.Остроградського // Матеріали 5-ї Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання історії техніки”, 19-20 жовтня 2006 р. – К.: Поліграфічне підприємство „ЕКМО”, 2006. – С. 58-62.
 26. Пістоленко І.О. Соратник С.П.Корольова Ю.О.Побєдоносцев і Полтава // Матеріали наукових читань з циклу: „Видатні конструктори України” / За заг. ред. С.О.Воронова. – К.: НТУУ „КПІ”, 2007. – С. 100-108.
 27. Пистоленко І.А. Исследование полтавских корней деятелей ракетной техники и космонавтики: А.Д.Засядко, Ю.В.Кондратюка (А.И.Шаргея), В.Н.Челомея, Ю.А.Победоносцева и др. Тезисы. // Труды ХХХII академических чтений по космонавтике «Актуальные проблемы российской космонавтики», Москва, 29 января-1февраля 2008 г. – Москва: Комиссия РАН, 2008. – С. 260.
 28. Пистоленко И.А. Летчик и авиаконструктор А.А. Кованько // Авиация и время. – 2008. – № 4. – С. 18-20.
 29. Березовська Н.А. З історії розвитку космічної біології // Матеріали 6-ої Всеукраїнської наукової конференції „Актуальні питання історії науки і техніки”. – Полтава: Видання ПДАА, 2008. – С. 144-147.
 30. Березовская Н.А. Из фондовых коллекций Полтавского музея авиации и космонавтики // Материалы I международной научно-практической конференции «Технический музей: история, опыт, перспективы», Киев, 15-17 мая 2008 г. – К.: НАУ, 2008. – С. 41-46.
 31. Шафарчук С.Г. Юрій Васильович Кондратюк (О.Г.Шаргей). Обірваний політ // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячених пам’яті Ю.В.Кондратюка. – Полтава: Видання ПДПУ ім. В.Г.Короленка, 2004. – С. 26-32.
 32. Шафарчук С.Г. Шлях до зірок. Г.Т.Береговий: Історико-документальний нарис
 33. . – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 26-31.
 34. Шафарчук С.Г. Прізвище Шаргей – по праву геніальне // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячених пам’яті Ю.В.Кондратюка. – Полтава: Видання ПДПУ ім. В.Г.Короленка, 2005. – С. 4-17.
 35. Шафарчук С.Г. Ю.В.Кондратюк (О.Г.Шаргей): крізь призму часу // „Стратегія розвитку України”. – 2006. - № 5. – С. 36-41.
 36. Шафарчук С.Г. Прерванный полет // Вісник космонавтики. – К.,2007.
 37. Крок у безсмертя // Зоря Полтавщини. – 2007. – 20 червня.
 38. Пистоленко И.А. Страницы истории авиации Украины: из исследований Полтавского музея авиации и космонавтики // Материалы I международной научно-практической конференции «Технический музей: история, опыт, перспективы», Киев, 15-17 мая 2008 г. – К.: НАУ, 2008. – С. 182-186.
Видані також буклет „Полтавський музей авіації та космонавтики”, брошура „У зведеннях про це не повідомлялось...”, присвячена авіаційній операції „Френтік”, ілюстроване видання „Меморіальні місця і пам’ятники Полтави”, путівник „Полтавський музей авіації та космонавтики”, календарі та ін.
Hosted by uCoz